Qualityokary hilli ýöriteleşdirilen harby kamuflaage pagta köýnek

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Uzynlyk

Orta balak

Galyňlyk

Adaty

Ulanylyşy

Daşarda

Möwsüm

Tomus

Boýn

Tegelek boýun

Eňler

Gysga ýeňler

Ölçegi

Orta

Stil

Custöriteleşdirilen

Ulag bukjasy

1PCS / OPP sumka

Spesifikasiýa

Pagta

Söwda belligi

Talap boýunça

Gelip çykyşy

Nançang

Önümçilik kuwwaty

300000 bölek / aý

 

 

Önümiň beýany

Material

100% pagta

CVC (60% pagta + 40% poliester, 80% pagta + 20% poliester)

TC (35% pagta + 65% poliester, 25% pagta + 75% poliester)

100% poliester

Spandeks bilen mata

Mata agramy

100 gram-240 gram.

Ölçegi

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, ulular we çagalar üçin standart Europeewropa ýa-da Aziýa

Reňk

Pantonda ýa-da nusga boýunça islendik reňk

Logotip

Küpek ekrany çap etmek

Atylylyk geçirmek

Sublimasiýa

Nagyş

Gaplamak

1 sany / garşy sumka, 12 sany / onlarça, 120 sany / karton, 60 * 50 * 50

img (2)

Ussatlyga gaty berk talaplarymyz bar we her bir proses kämillige çalyşýar.

Pagta mata hilini nädip aýtmaly

"Pagta matasynyň hakyky hilini kesgitlemek, pikir edişiňizden has ýönekeý we hakykatdanam bilmeli iki zadyňyz bar - sapaklaryň sany we pagta görnüşi."

Hilini kesgitleýän kriteriýa, ulanylýan pagtanyň görnüşidir.Kottejleriň iň köp ýaýran iki görnüşi kartonly pagta we doly daralan pagta.

Kartly pagta adaty pagta ýüňi ýa-da ýüplük ýasamak üçin ýygnalan, soň bolsa kartoçkadan öň hapalary we tohumlary aýyrmak üçin arassalanan pagtadan gelýär.Kartirleme prosesi süýümleri bölýär we takmynan bir hatarda bolar ýaly, hemmesi bir tarapa ýatar.Kartirleme prosesi arassalanmandygy sebäpli, kartoçkaly pagta gaty gödek we gurluşyna laýyk gelmeýär.

Ipüplükde, doly daralan pagta, ýüplüge egilmezden hapalary we gysga pagta süýümlerini aýyrmak üçin pagtany inçe çotgalar bilen ýörite garyşdyryp, pagtanyň gaty ýumşak görnüşidir.Doly daralan pagta gysga sapaklardan, hapalardan we hapalardan mahrum bolany üçin, kartoçkaly pagtadan has ýumşakdyr.Doly daralan pagta hem has güýçlidir, sebäbi gysga we döwülýän süýümler daramak prosesi arkaly aýryldy.

img (6)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Manufacfure tejribesi

1.Biziň her bir müşderimize hyzmat etmek üçin baý tejribe, hünärmen işgärler, satuw topary, QC topladyk.

Örülen mata

2.Fabrika matanyň hiline gözegçilik etmek üçin özümiz örýäris.Beýleki tarapdan, matanyň agramy, ululygy, reňki düzülip bilner!

Ösen

Enjamlar

3. Awtomatiki kesiş gyrasy we ýokary tizlikli tikin maşynlary ýokary hilli futbolkalary döredýär.

lronning prosesi

4.Irning prosesi, futbolkalary gaplamazdan ozal tertipli we tekiz saklap biler.

Hil barlagy

5.QC köpçülikleýin önümçilik wagtynda gaty möhümdir!Geýimleri eltip bermezden ozal barlamaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler