Logoörite logo gowy hilli arzan bahaly OEM ODM

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Nusga

Pullover

Görnüşi

Hoodie

Material

Poliester / Pagta

Trikota Method usuly

Dokma trikota ..

Larakanyň stili

Tegelek boýun

Aýratynlyk

Armyly

Reňk

Reňkli

Mysal

Custöriteleşdirilen

Ölçegi

Custöriteleşdirilen

Stil

Custöriteleşdirilen

Ulag bukjasy

talaplary hökmünde

Spesifikasiýa

Pagta / Spandex

Söwda belligi

Talap boýunça

Gelip çykyşy

Nançang

Önümçilik kuwwaty

300000 bölek / aý

 

 
img (3)

Ussatlyga gaty berk talaplarymyz bar we her bir proses kämillige çalyşýar.

Pagta mata hilini nädip aýtmaly
"Pagta matasynyň hakyky hilini kesgitlemek, pikir edişiňizden has ýönekeý we hakykatdanam bilmeli iki zadyňyz bar - sapaklaryň sany we pagta görnüşi."
Hilini kesgitleýän kriteriýa, ulanylýan pagtanyň görnüşidir.Kottejleriň iň köp ýaýran iki görnüşi kartonly pagta we doly daralan pagta.
Kartly pagta adaty pagta ýüňi ýa-da ýüplük ýasamak üçin ýygnalan, soň bolsa kartoçkadan öň hapalary we tohumlary aýyrmak üçin arassalanan pagtadan gelýär.Kartirleme prosesi süýümleri bölýär we takmynan bir hatarda bolar ýaly, hemmesi bir tarapa ýatar.Kartirleme prosesi arassalanmandygy sebäpli, kartoçkaly pagta gaty gödek we gurluşyna laýyk gelmeýär.
Ipüplükde, doly daralan pagta, ýüplüge egilmezden hapalary we gysga pagta süýümlerini aýyrmak üçin pagtany inçe çotgalar bilen ýörite garyşdyryp, pagtanyň gaty ýumşak görnüşidir.Doly daralan pagta gysga sapaklardan, hapalardan we hapalardan mahrum bolany üçin, kartoçkaly pagtadan has ýumşakdyr.Doly daralan pagta hem has güýçlidir, sebäbi gysga we döwülýän süýümler daramak prosesi arkaly aýryldy.

Jikme-jik suratlar

img (5)
img (6)
img (7)
img (8)

Önümiň beýany

Material

100% pagta

CVC (60% pagta + 40% poliester, 80% pagta + 20% poliester)

TC (35% pagta + 65% poliester, 25% pagta + 75% poliester)

100% poliester

Spandeks bilen mata

Mata agramy

100 gram-240 gram

Ölçegi

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, ulular we çagalar üçin standart Europeewropa ýa-da Aziýa

Reňk

Pantonda ýa-da nusga boýunça islendik reňk

Logotip

Küpek ekrany çap etmek

Atylylyk geçirmek

Sublimasiýa

Nagyş

Gaplamak

1 sany / garşy sumka, 12 sany / onlarça, 120 sany / karton, 60 * 50 * 50

Mysal

Müşderileriň aýratynlyklaryna esaslanan ýöriteleşdirilen nusgalar alynýar.
Sargyt tassyklanandan soň nusga bahasy yzyna gaýtarylar.5-7 iş güni gerek.

MOQ

500 sany

img (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler