Logoörite logo gowy hilli arzan baha Polo köýnek

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model NOOK

Pol pagta Polo erkekleriň gysga köýneklerini

Larakanyň stili

Polo Boýn

Stil

Trikota ..

Eň stili

Gysga ýeň

Görnüşi

Iş wagty

Tehnika

Çap edildi

Söwda belligi

talaplaryna laýyklykda

Gelip çykyşy

Hytaýly Jiangxi Nanchang

HS kody

6204430090

Önümçilik kuwwaty

Aýda 300000 bölek

Gaplamak we eltip bermek

Bir önüm üçin paketiň ululygy

60.00 sm * 50.00 sm * 50.00 sm

Bir önümiň jemi agramy

1.000 kg

img (5)
img (3)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Manufacfure tejribesi

1. Her bir müşderä hyzmat etmek üçin baý tejribe, hünärmen işgärler, satuw topary, QC topladyk.

Örülen mata

2. Mata hilini gözegçilikde saklamak üçin mata özümizden örülýäris.Beýleki tarapdan, matanyň agramy, ululygy, reňki düzülip bilner!

Ösen

Enjamlar

3. Awtomatiki kesiş gyrasy we ýokary tizlikli tikin maşynlary ýokary hilli futbolkalary döredýär.

lronning prosesi

4. Demirlemek prosesi futbolkalary gaplamazdan ozal tertipli we tekiz saklap biler.

Hil barlagy

5. QC köpçülikleýin önümçilik wagtynda gaty möhümdir!Geýimleri eltip bermezden ozal barlamaly.

Material 100% pagta

CVC (+ 40% poliester, 60% pagta 20% poliester 80% pagta +)

TC (+ 65% poliester, 35% pagta 75% poliester 25% pagta +)

100% poliesterfabriki agramy 180 gram - 240 gr

Ölçegi S, M, L, XL, 2 XL, 3 XL, adaty Europeanewropa ýa-da Aziýa ululary Reňkleri, nusgalaryňyza görä panton reňkindäki islendik reňk ýa-da reňkLogo ýüpek ekrany çap

Heartürek geçirmek

sublimasiýa

EmbroryPacking1 / opp sumkasy, 12 / on, 120 / guty, 60 * 50 * 50sampleSaýlaw nusgasy müşderiniň spesifikasiýasyna laýyklykda ýygnalar, sargyt tassyklanylandan soň nusga tölegi yzyna gaýtarylar.5-7 iş güni gerek.

iň az mukdar

500

Aýratynlyk

Garşylyga garşy, gyrma garşy, dem alýan, ekologiýa taýdan arassa

Üstünligimiz

1. Täzeçillik bilen dolandyrylýan önümler bize has meşhur eşikleri we önümleriň has ajaýyp dizaýnlaryny getirýär, müşderilere önümleriň goşmaça bahasyny getirýär.

2. Gözleg we gözleg işlerine üns beriň, satuw mukdarymyzyň 20% -i her ýyl gözleg we gözleg taslamalaryna goýulýar.Täze materiallary, matanyň täze funksiýasyny, stiliň täze dizaýnlaryny we ş.m. goşuň.

3. Taslama toparymyz baý innowasiýa kuwwatyna eýedir, dizaýn eden önümlerimiz müşderiler tarapyndan ýokary derejede tanalýar.

4. Zawodymyz ISO9001 we ISO14001 barlaglaryndan geçdi.

5. Işçilerimiziň köpüsi ökde we baý önümçilik tejribesine eýedir we ösen maşynlar önümçiligimiziň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin peýdalydyr.

6. Barlag toparlary her önümçilik jikme-jigindäki kemçilikleri elmydama ýüze çykarýarlar we gowulaşdyrýarlar.

7. Meseleleri çalt çözmek ukyby.

8. Önümiň iň gowy hili, hil gözegçiliginiň ýeke-täk maksadydyr.

9. goodshli harytlar eltilmezden ozal 100% gözden geçirmek;Islendik hil meselesi üçin jogapkärdiris.

Hyzmatlarymyz

img (4)

1. OEM önümçilik hyzmaty, ODM hyzmaty we kiçi sargyt hyzmaty.

2. Täze önümler üçin mugt dizaýn hyzmaty.

3. Mugt elýeterli nusgalar.

Sorag-jogap

1. Egin-eşik önümçiligiňiz näme?

“Septrainbow” OEM Şertnama Önümçilik Hyzmatyny üpjün edýär, ähli müşderiler üçin kiçi sargytlary özleşdirýär.

2. OEM şertnama önümçilik hyzmaty näme?

Bar bolan egin-eşik stillerimizden başga, sizden çekilen suratlara, dizaýnlara ýa-da nusgalara görä sazlap bileris.

3. Zawodyňyz haýsy eşik öndürýär?

Futbolkalar, Polo köýnekler, balak, switer köýnek we penjek we ş.m.

4. MOQ näme?

Iň az sargyt mukdary talaplary ýok.

5. Önümçilik hyzmatyňyzyň gowşuryş wagty näçe?

Takyk gowşuryş wagty sargyt mukdaryna we talaplaryňyza bagly bolar.

6. Nusga almagyň wagty näçe?

Adaty nusga 3-7 gün dowam eder;Specialörite prototip takmynan 7-15 gün dowam eder.

7. Nusga almak üçin töleg näçe?

Custöriteleşdirilen prototip zarýad alar we yzyna gaýtaryp bolar.

8. Töleg şertleriňiz näme?

Töleg üçin T / T, L / C, Western Union, Money Gram we PayPal-ny kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler